Foto's: object 4

Deze unieke foto-opnames werden gerealiseerd in 2003 onmiddellijk na de restauratie van het retabel door het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium te Brussel en vóóraleer het veiligheidsglas terug werd geplaatst. Deze fotomap (20 cm x 29,5 cm) bevat 8 kleurenfoto's: een foto van het linkerzijvak, van het rechterzijvak en zes detailfoto's van de zes beeldengroepen. In de map is er tevens een descriptieve beschrijving van het 15de eeuwse Leonardusretabel. 

Deze fotomap wordt te koop aangeboden voor € 20,00.

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Archief

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w.

Home Realisaties Te koopMedailles, foto's en diverse → object 4