Digitalisering lokale archieven: archief van de kerkfabriek van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw

 In 1971 heeft de heer M. Peeters een inventaris opgesteld van het archief van de Sint-Leonarduskerk  te Zoutleeuw.

In deze inventaris is er sprake van een dertigtal registers uit de 17de en de 18de eeuw, 150 perkamenten oorkonden (1305 tot 1774), en nog diverse papieren. De 150 oorkonden zijn, vermoedelijk samen met andere stukken, in of na 1971 naar het Rijksarchief  gegaan. In elk geval ontbreken er momenteel stukken in het archief van de Sint-Leonarduskerk die genoemd worden in de inventaris van 1971.

Momentaal zijn enkele vrijwilligers van de Vrienden van Zoutleeuw bezig met het opstellen van een nieuws inventaris van het archief van de Sint-Leonarduskerk.

 

 

 

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties Digitalisering lokale archieven