Digitalisering lokale archieven: archief van de stad Zoutleeuw

 De Vrienden van Zoutleeuw hebben in 2010 aan de stad gevraagd:

  • een inventaris op te stellen van alle archiefstukken die bewaard worden door de stad Zoutleeuw

  • digitale opnames te maken van de belangrijkste stukken uit het lokale stadsarchief.

De Vrienden van Zoutleeuw verkregen de toelating van het schepencollege van de stad Zoutleeuw om digitale opnames te maken van de oude registers en stukken bewaard in het stadsarchief. Deze digitale opnames zijn consulteerbaar bij de stad Zoutleeuw en bij de Vrienden van Zoutleeuw. De originele archiefstukken worden principieel door de stad niet meer ter beschikking gesteld voor raadpleging om de conservering niet verder in het gedrang te brengen.

De volgende stukken werden ondertussen digitaal gescand en zijn raadpleegbaar bij de stad en bij de Vrienden van Zoutleeuw:

   x  Doopregister van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw (anno 1640 tot en met 1661)

   x Doop-, huwelijk- en begrafenisregister van de Sint-Sulpitiuskerk te Zoutleeuw (anno 1668 tot en met 1733)

 

 

 

 

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties Digitalisering lokale archieven