Doel van de vereniging

 

  1. Meer bekendheid  geven aan Zoutleeuw als stad van grote historische betekenis, tevens als plaats van vestiging van de Sint-Leonarduskerk met haar unieke kunstschatten.
  2. De kerkfabriek  Sint-Leonardus  Zoutleeuw adviseren betreffende de conservering en restauratie van het gebouw en van de inboedel van de Sint-Leonarduskerk, alsook bemiddelen bij de kerkfabriek dat zij een conservator aanstellen.
  3. De belangen behartigen van de leden die erkend zijn als toeristische gids in Zoutleeuw, de betrekkingen bevorderen tussen de toeristische gidsen onderling en tussen enerzijds de gidsen en anderzijds de officiŽle instanties en de toeristen. De vereniging verleent haar medewerking aan het inrichten van opleidingen tot Leeuwse gids.
  4. Het voorkomen van het verder verloren gaan en het eventueel bewerkstelligen van het terugkeren van het cultureel-historisch erfgoed in Zoutleeuw. De conservering en restauratie van het cultureel-historisch erfgoed in Zoutleeuw. De bestudering van de geschiedenis en van het materiŽle en immateriŽle cultureel-historische erfgoed van Zoutleeuw en de stimulering van de bekendmaking ervan.
  5. Het doen opgraven van de in de bodem aanwezige voorwerpen of bouwwerken van historische of archeologische waarde.
  6. Het bundelen van krachten, werkzaam in de vorm van publieke besturen, privť-organismen en individuele personen, teneinde versnippering en overlapping te voorkomen en de nodige continuÔteit en samenwerking te bereiken in de domeinen van het doel van de vereniging.

 

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

9. Actualiteit

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w.

Home Doel van de vereniging