Doel van de vereniging

 

  1. Meer bekendheid te geven aan Zoutleeuw als stad van grote historische betekenis, tevens als plaats van vestiging van de Sint-Leonarduskerk met unieke kunstschatten.

  2.  De kerkfabriek van Sint-Leonardus te Zoutleeuw te adviseren betreffende de conservatie en restauratie van het gebouw en van de inboedel van de Leonarduskerk, alsook bemiddelen bij de kerkfabriek met het oog op de aanstelling van een conservator.

  3. Het stadsbestuur van Zoutleeuw te adviseren betreffende de conservatie en restauratie van haar roerend en onroerend erfgoed onder meer het historisch stadhuis en de hal.

  4. De belangen te behartigen van de toegetreden en werkende leden die actief zijn als toeristische gids in Zoutleeuw, de betrekkingen tussen de toeristische gidsen onderling en tussen enerzijds de gidsen en anderzijds de officiële instanties en de toeristen te bevorderen.

  5. Haar medewerking te verlenen aan het inrichten van opleidingen tot Zoutleeuwse gids.

  6. Het verder verloren gaan van het cultuurhistorisch erfgoed in Zoutleeuw tegen te gaan en het eventueel bewerkstelligen van het terugkeren van het verdwenen cultuurhistorisch erfgoed in Zoutleeuw.

  7. Krachten, werkzaam in de vorm van openbare besturen, privéorganisaties en individuele personen, te bundelen, teneinde versnippering en overlapping te voorkomen en de nodige continuïteit en samenwerking te bereiken in de domeinen van het doel van de vereniging.

 

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

9. Actualiteit

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w.

Home Doel van de vereniging