Boek 11 (Wettelijk depot: D/2009/6647/1 - ISBN: 9789080986305)

Sint-Leonardus

De legende of "wat gelezen moet worden" over het leven en de verering

van de H. Leonardus van Noblac

Op 6 november 559 stierf de H. Leonardus in Saint-Lťonard-de-Noblat in de Franse Limousin. In 2009 vieren de stad en de parochie Zoutleeuw 1450 jaar St.-Leonardus. Al tenminste sinds 1125 wordt deze Franse kluizenaar in Zoutleeuw vereerd. In 2009 vinden er gespreid over een gans jaar naast religieuze vieringen ook allerlei andere evenementen rond de patroon van de stad plaats. In het kader van deze herdenking, publiceert de vzw De Vrienden van Zoutleeuw dit boek over het leven en de verering van St.-Leonardus. De opbrengst van de verkoop van dit boek gaat integraal naar restauraties van objecten uit de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. U vindt in dit boek:

  • De volledige vita van de H. Leonardus van Noblac

  • Beschrijving en historiek van de relieken van St.-Leonardus

  • Cultus van St.-Leonardus: canonisatie, feestdag, pelgrimages, cultusplaatsen, met bijzondere aandacht voor BelgiŽ en Zoutleeuw in het bijzonder

  • Wonderen of mirakels tijdens en na zijn aardse leven met bijzondere aandacht voor de periode van de kruistochten.

Het boek op A5 formaat, telt 150 bladzijden en bevat 37 kleurenfotoís en 3 zwart-wit foto's. Dit boek, uitgegeven door De Vrienden van Zoutleeuw, wordt te koop aangeboden in Zoutleeuw aan de onthaalbalies van de Sint-Leonarduskerk en van de toeristische dienst in het historisch stadhuis. De verkoopprijs Ä 10,00. U kunt het boek eveneens bestellen en laten verzenden per gewone post naar uw adres tegen Ä 12,50 (in BelgiŽ) via e-mail aan: guido.coningx@skynet.be - in dat geval  betaalt u het bedrag van Ä 12,50 op rekening van de vzw De Vrienden van Zoutleeuw BE70 4589 1697 4125  en wordt het boek per gewone post verzonden naar het adres in BelgiŽ dat u opgeeft in uw e-mail. Voor verzendingen buiten BelgiŽ vraagt u de verzendkosten aan via e-mail. Zoals de auteur het wenst, investeren de Vrienden van Zoutleeuw de opbrengst integraal aan conservatie of restauratie in de Leonarduskerk.

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w.

Home Realisaties Te koopBoeken → Boek 11