Boek 12

Registrum Ecceliae Collegialis Sti Leonardi

in Oppido Leeuwensi (1640 - 1733)

M. De Blaer

 

De Vrienden van Zoutleeuw hebben in 2010 in het latijn opgestelde parochieregisters van Sint-Leonardus gedigitaliseerd:

1.     Doopregister periode 1640 tot 1661

2.     Doop-, huwelijk- en begrafenisregister:

a.     Dopen van 1672 tot 1713

b.     Huwelijken van 1675 tot 1713

c.     Begrafenissen van 1668 tot 1733.

 

De originele registers zijn in het bezit de stad Zoutleeuw. In het Rijksarchief te Leuven worden er nog andere registers van de Sint-Leonardusparochie bewaard:

·       Dopen (1661-1668)

·       Huwelijken (1639-1668, 1640, 1679).

De in Zoutleeuw bewaarde registers zijn dus een unieke genealogische bron voor historici en voor de steeds groeiende groep van geďnteresseerden in familiegeschiedenis. Deze registers bevatten een schat aan nog nooit gepubliceerde informatie.

 Marc De Blaer aanvaarde de opdracht om van de twee gedigitaliseerde parochieregisters, bewaard in het archief van de stad Zoutleeuw, een transcriptie te maken. Met militaire discipline heeft Marc dit monnikenwerk afgewerkt. Voor de vele moeilijkheden waarmee hij geconfronteerd werd (oud schrift, latijn, specifieke terminologie…) kon hij gelukkig beroep doen op prof.em.dr. Raymond Van Uyven. Marc koos voor een unieke publicatievorm: elk item wordt fotografisch weergegeven in kleur met daarnaast zijn transcriptie!

 De volledige transcriptie (529 bladzijden) in pdf (54355 KB) kan u aankopen.

Hier vindt u het bestelformulier dat u ingevuld per e-mail kan verzenden.

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w.

Home Realisaties Te koopBoeken → Boek 12