Stak-Het-Oep

Dit folkloristisch gebeuren is een oud volksgebruik waarbij op 6 januari rondgangen en optochten herinneren aan de Wijzen uit het Oosten die naar Bethlehem kwamen om de Koning der Joden te aanbidden en Hem geschenken te brengen. Dit bedelzingen is een overblijfsel van oude mysteriespelen.‘Stak-het-Oep’ is een vervorming van ‘Steek-het-op’: hiermee wordt een uitgeholde biet bedoeld die dient als lantaarntje, soms met een mooi getande rand in de vorm van een koningskroon. De deelnemende groepen worden ontvangen in het Historisch Stadhuis en beoordeeld door een jury. Er worden geldprijzen voorzien voor de mooiste groep, de mooiste biet, de meest religieuze voorstelling en de mooiste Driekoningen. De groepen trekken door de straten van Zoutleeuw waar voor deze gelegenheid de straatlichten worden gedoofd: de uitgeholde bieten zorgen voor een heel speciale sfeer.

De kinderen zingen in Zoutleeuw twee bedelliederen:

het alom verspreide Antwerpse bedellied:

een Leeuws dubbelzinnig bedellied:

Drie Koningen, Drie Koningen

Geeft mij 'ne nieuwe(n) hoed

Mijne(n) oude(n) is versleten

Ons moeder mag het niet weten

Onze vader heeft het geld

Op de rooster geteld

Oep inne Drijkuiningenavond

oep inne Drijkuiningendag

zat Maria Magadaleina

al oep Sint-Jozef's graf

Stakked-oep

menne kij-jes es oep

stakked-oep

menne kij-jes es oep

de zondekes ware vergejeve

al ware ze nog zoe groewet

ha ha ha ... ha ha ha

 

Voor praktische informatie verwijzen we naar www.zoutleeuw.be

 

Om de aloude Driekoningenfolklore in ere te houden en waarschijnlijk als gevolg van de Toeristische Maand van 1968, namen enkele vertegenwoordigers van Leeuwse verenigingen in 1969 het initiatief om deze spontane kinderfolklore te patroneren.:   de heer Paul Crabbé van De Vrienden van Zoutleeuw, de heer Jef Heeren van het Davidsfonds, en notaris Franz Indekeu van De Gezellen van Vliebergh. Ook Prosper Vandeput, het "miesterke", was er bij, waarschijnlijk  omdat hij voorzitter was geweest van het comité, belast met de inrichting van de Toerische Maand van 1968. Zo ontstond het "Stak-Het-Oep"-comité. De eerste voorzitter was André Reniers, schepen van onderwijs en cultuur en secretaris was de heer Jef Heeren, die na het overlijden van André Reniers voorzitter werd. De heer Etienne Heeren volgde zijn vader op als secretaris. Na het overlijden van Jef Heeren volgde zijn zoon Etienne Heeren hem op als voorzitter. De heer Pascal Smeesters volgde Etienne Heeren op als secretaris, als vertegenwoordiger van de Gezellen, maar ook omdat hij een bediende is van de Toeristische Dienst, wat het werk toen wat vergemakkelijkte.

De Vrienden van Zoutleeuw steunen sedert 1969 jaarlijks het comité financieel (€ 100,00 per jaar) en zetelen in de jury.

© Tekst: E. Heeren, G. Coningx en stad Zoutleeuw         © Foto's: E. Heeren

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties → Stak-Het-Oep