Zoutpot

Het plaatselijke weekblad "De Leeuwenaar", gedrukt en uitgegeven door de familie Peeters te Zoutleeuw, verscheen vanaf 16 juni 1888 tot en met 1972.  Gedurende de oorlogsjaren (WO I & WO II) verscheen de Leeuwenaar slechts gedurende een beperkte tijd. Tijdens een geruime tijdspanne gedurende de eerste wereldoorlog, toen de Leeuwenaar lokaal niet kon verschijnen, gaf Charles Peeters achter het front 18 maandelijkse edities uit van de Leeuwenaar voor de soldaten van het kanton Zoutleeuw.

In 1976 namen een vijftal verenigingen uit Zoutleeuw, waaronder De Vrienden van Zoutleeuw en de lokale afdeling van het Davidsfonds het initiatief een nieuw lokaal informatieblad "Info" uit te geven dat gratis huis aan huis verdeeld werd. De stad nam in 1977 dit initiatief over. Info verscheen tot einde 2000.

Info werd vanaf januari 2001 omgevormd tot het tweemaandelijks informatieblad de "Zoutpot".

Regelmatig leveren bestuurders van de Vrienden van Zoutleeuw artikels voor de Zoutpot met betrekking tot het historisch en kunsthistorisch erfgoed van Zoutleeuw.

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties → Zoutpot