Lezingen

 

Vanaf 1968 hebben De Vrienden van Zoutleeuw tijdens de jaarlijkse statutaire vergadering een deskundige uitgenodigd om een lezing te geven over een historisch of kunsthistorisch aspect met betrekking tot Zoutleeuw. Daarnaast worden er occasioneel andere lezingen of colloquia georganiseerd.

Jaar Spreker Onderwerp
2012 prof. dr. J. Haemers
Dr. B.Vannieuwenhuyze
prof. dr. R. van Uytven
prof. dr. E. van Ermen
dr. H. Vannoppen
Het charter van Kortenberg 27 september 1312 (zie bijlage)
2012 Estelle De GrooteLuc Van Cauteren

Mevr. Estelle De Groote van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel houdt een lezing over de restauratie van muurschilderingen in het algemeen en het secco in onze Sint-Leonarduskerk in het bijzonder.

M. Luc Van Cauterenlicht zijn studie toe: "Glaspaneeltjes uit de schatkamer van de Sint-Leonarduskerk van Zouteeuw."

2011 Prof. Arnout Balis

Prof. Arnout Balis, verbonden aan het Rubenianum te Antwerpen, bespreekt het schilderijtje met de calvarie, dat dank zij de sponsoring van de Lions St.-Truiden zopas werd gerestaureerd en situeert het binnen de schilderkunst van zijn tijd.

2010 Danielle Depoortere Uiteenzetting over de vaststellingen en de vorderingen van de restauratie van het paneelschilderijtje met de calvarie.
2009 Etienne Heeren Bezoek en rondleiding aan de tentoonstelling "Leonardus bij de Leeuwenaars" onder leiding van Etienne Heeren (Historisch Stadhuis en St.-Leonarduskerk)
2008 prof. dr. Jan Goossens Ketterij en andersdenkendheid in de middeleeuwen (2de helft 11de tot 13de eeuw)
2007 Ward Hendrickx De sacramentstoren in de steigers
2006 Ward Hendrickx De vernieuwde schatkamer en de Grauwzusterskapel in de Leonarduskerk
2005 Roger Moria De vesting Zoutleeuw in de 17de en de 18de eeuw
2004 Louis Gysens

Ward Hendrickx

De Grauwzusters te Zoutleeuw

Het kunstpatrimonium van de Leeuwse Grauwzusters

2003 Ingrid Geelen De restauratie van het Sint-Leonardusretabel
2002 prof. em. dr. Raymond Van Uytven Het dagelijks leven in een middeleeuwse stad: Zoutleeuw in de late middeleeuwen
2001 Ward Hendrickx Conservaties en restauraties gesponsord door de Lions van Sint-Truiden
2000 Christine Vanthillo De functie en de betekenis van middeleeuwse muurschilderingen
1999 K. Van den Bossche Maarten van Wilre beschermheer van de Sint-Leonarduskerk
1998 Rutger Steenmeijer Restauratiedossier sacramentstoren
1997 Antoinette Huysmans Cornelis Floris en de Sacramentstoren van Zoutleeuw
1996 prof. dr. Marc Lodewijckx

dr. Lieve Opsteyn

Resultaten van het recent archeologisch onderzoek te Zoutleeuw
1995 ing. Mieke Maes

dr. Rene Roggen

De Bethaniaschuur en haar omgeving

De recente en toekomstige restauratieprojecten van de Leonarduskerk

1994 Daniel graaf Le Grelle

Rutger Steenmeijer

De stichting Cornelis Floris

De restauratie van de sacramentstoren

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties → Lezingen