Conservator Sint-Leonarduskerk

Om de Kerkfabriek van de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw te adviseren en bij te staan in haar immense opdracht om het kerkgebouw te beheren, hebben de Vrienden van Zoutleeuw hun diensten aangeboden. Op advies en vraag van de Vrienden van Zoutleeuw heeft de Kerkfabriek op 7 juli 2002 de heer Ward Hendrickx (secretaris van de Vrienden van Zoutleeuw) aangesteld tot conservator van de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw.

De functie van de conservator heeft tot doel:

  • de administratieve, logistieke en coördinerende ondersteuning van het conservatie- en restauratiebeleid van de Kerkfabriek Sint-Leonardus;

  • het dagelijks beheer van het artistiek en cultureel erfgoed van de kerk met respect voor en inachtneming van het religieus karakter ervan.

De Vrienden van Zoutleeuw ondersteunen op vraag van de Kerkfabriek  de conservator in de volgende taken:

  • toezicht: ervoor zorgen dat op geen enkele wijze kerkelijk erfgoed verloren gaat of verdwijnt.

  • conservering en restauratie: adviseren om naar beste vermogen het erfgoed voor de toekomst te bewaren d.m.v. professionele reiniging, conservering en indien nodig restauratie.

  • contacten: op vraag van de Kerkfabriek de nodige contacten leggen met terzake bevoegde instanties zoals de Dienst Monumenten en Landschappen, het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium en de Stad Zoutleeuw maar ook met restaurateurs, experten, professoren, erfgoedbeheerders, sponsors…

  • administratie: ondersteuning bij het opstellen, indienen en opvolgen van subsidie-aanvragen en -dossiers voor conservering en restauratie, in opdracht van en in samenspraak met E.H. Deken, de Kerkfabriek en het Restauratiecomité.

  • informatie: informatie verstrekken m.b.t. het erfgoed van de kerk, de conservering en de restauratie ervan, o.a. voor scripties van studenten, artikels in kranten en tijdschriften, radio-en tv-programma's, toeristische promotie…

  • archivering: ondersteuning bij de inventarisatie en conservatie van het lokale kerkelijke archief; het bewaren van een kopie van de conserverings-en restauratieverslagen als belangrijke bron van nieuwe inzichten en kennis m.b.t. de kunstwerken en tevens als informatiebron voor eventuele latere conservering en restauratie.

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties Sint-Leonarduskerk → Conservator Sint-Leonarduskerk