Kunsthistorisch erfgoed van de grauwzusters Zoutleeuw

Omdat het  klooster van de congregatie van de grauwzusters in Zoutleeuw nog slechts enkele zusters telde, bemiddelden de Vrienden van Zoutleeuw tussen de grauwzusters en de kerkfabriek Sint-Leonardus teneinde de grauwzusters te overtuigen om hun rijk religieus patrimonium in de beschermde ruimte van de Sint-Leonarduskerk onder te brengen.

De heer Louis Gysens, erevoorzitter van de Vrienden van Zoutleeuw, genoot het vertrouwen van de grauwzusters en kon een overeenkomst tot stand brengen tussen de zusters en de kerkfabriek. Op 26 december 2002 besloten de zusters een gift van hand tot hand te doen van hun belangrijkste roerende goederen en religieuze voorwerpen. De motivatie van de grauwzusters steunde op volgende overwegingen :

  • Het klooster in Zoutleeuw telt nog slechts 5 zusters en er treden geen nieuwe novicen meer in.

  • De overblijvende zusters zullen binnen afzienbare tijd gedwongen zijn hun kloosterlokalen en hun huiskapel te laten integreren in het rusthuis O.L.V. van Lourdes.

  • Hun religieuze voorwerpen en een deel van hun meubilering kunnen niet ondergebracht worden in hun toekomstige residentie.

  • Hun kapel werd altijd erkend als openbare kapel en was nauw verbonden met de Sint-Leonardusparochie van Zoutleeuw.

  • De grauwzusters zijn sedert vele eeuwen in Zoutleeuw werkzaam in de ziekenzorg en de stervensbegeleiding en konden altijd op de sympathie en de steun van de Leeuwse gemeenschap rekenen.

De Vrienden van Zoutleeuw verhuisden de objecten naar de Sint-Leonarduskerk en naar de dekenij. De kerkfabriek besloot om de voormalige grafkapel, die gebruikt werd als bergruimte, in te richten en hierin de religieuze objecten van de grauwzusters tentoon te stellen als eerbetoon aan deze franciscanessen. Op 31 maart 2006 werd de heringerichte grafkapel samen met de vernieuwde schatkamer voor het publiek geopend. De Vrienden van Zoutleeuw hebben de oude schatkamer en de voormalige grafkapel ontruimd, de geselecteerde kunstwerken voor de nieuwe schatkamer gepoetst en in orde gezet.

Volgende objecten werden door de Grauwzusters geschonken aan de kerkfabriek Sint-Leonardus:

1 Houten gepolychromeerd beeld van Christus op de koude steen (omstreeks 1500)
2 Gekleed beeld van O.L.Vrouw
3 Beeld van Sint-Elisabeth
4 Beeld van Sint-Franciscus
5 Beeld van H. Hart
6 Kelken en cibories
7 Kandelaars en kaders
8 Kazuifels en miskleding
9 Altaarkruis
10 Staanklok van 1645
11 Kist
12 Beeld van God de Vader
13 Glasramen
14 Antieke lijnwaadpers
15 Vier stoelen met uitgewerkte heilige figuren
16 Grote tafel met 12 stoelen
17 Grote kast
18 Kruisbeeld (omstreeks 1500)

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties Sint-Leonarduskerk → Kunsthistorisch erfgoed Grauwzusters Zoutleeuw