Digitalisering lokale archieven

 In Zoutleeuw waren er heel wat wereldlijke en geestelijke instanties waarvan een uitzonderlijke grote hoeveelheid archief tot op heden bewaard gebleven is. Het Zoutleeuwse archief is verspreid over verschillende instellingen en omvat een ontzagwekkende hoeveelheid archiefmateriaal: voornamelijk in het Algemeen Rijksarchief, maar ook in het Aartsbisdom te Mechelen en de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.

De stad Zoutleeuw en de kerkfabriek van Sint-Leonardus bewaren in hun respectievelijke collecties nog een beperkt aantal archiefstukken.

De Vrienden van Zoutleeuw wensen deze lokale archieven te inventariseren en de belangrijke stukken in digitale foto's vast te leggen. Op die wijze dragen De Vrienden van Zouteeuw bij tot de conservering en de ontsluiting van deze lokale archieven.

Voor meer informatie verwijzen we naar de volgende pagina's:

 

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties → digitalisering van lokale archievn