Titel van stad

De toenmalige secretaris van de Vrienden van Zoutleeuw, Guido Coningx, heeft op 18 mei 1984 een historische verantwoording van 7 bladzijden opgesteld en overhandigd aan de heer Edgard Peetermans , senator,  burgemeester van Zoutleeuw en indiener van het wetsvoorstel.

In de zitting van de senaat van 4 december 1984 heeft senator Peetermans het voorstel van wet, waarbij aan de gemeente Zoutleeuw opnieuw de titel van stad wordt verleend, ingediend.

Op 12 maart 1985 heeft de commissie voor binnenlandse aangelegenheden dit wetsontwerp eenparig aangenomen. De tekst van de algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking en stemming zijn integraal gepubliceerd in de zitting 1984-1985 van de Belgische Senaat van 12 maart 1985. De toelichting bij deze bespreking is de integrale tekst van de Vrienden van Zoutleeuw. De twee artikelen, alsmede het geheel van de ontwerpen van wet en het voorstel van wet werden ongewijzigd aangenomen bij eenparigheid van de 18 aanwezige leden.

Bij wet van 17 juni 1985 werd aan de gemeente Zoutleeuw opnieuw de titel van stad verleend vanaf bekendmaking (= publicatie in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 1985 nr. 136 pagina 10505).

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties → Titel van stad