Sint-Sebastiaansbeeld van de handbooggilde

De conservering van het waarschijnlijk 16de eeuws beeld (60 cm) van de Sebastiaansgilde van Zoutleeuw werd uitgevoerd door mevrouw Catherine Van Herck. Het beeld kreeg een behandeling tegen houtworm en alle loshangende verflagen werden gehecht. Vermits deze conservering niet kon worden betoelaagd door Monumenten en Landschappen en gezien de hoogdringendheid kwamen de stad Zoutleeuw, de cultuurraad van Zoutleeuw en onze vereniging overeen elk één derde van de conserveringskosten te betalen en tevens voor één derde te participeren in de aankoop van een nieuw Sebastiaansbeeld voor de handbooggilde. Het oude geconserveerde beeld kreeg in 2000 een permanente plaats in de benedenzaal van het historisch stadhuis. Voor de gilde werd een nieuw mooi gepolychromeerd houten beeld van Sint-Sebastiaan aangekocht, dat in april 2000 tijdens de opening van het toeristisch seizoen plechtig aan de Sebastiaansgilde werd overhandigd. Verdere restauratie kan in overweging genomen worden als de nodige fondsen kunnen verzameld worden.

 

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties → Sint-Sebastiaansbeeld handbooggilde