Duolegaten:

Schenk een duolegaat aan de Vrienden van Zoutleeuw, zo beschermt u het Leeuwse erfgoed en bewijst u tezelfdertijd een dienst aan uw erfgenamen.

Een duolegaat is een schenking per testament van roerenden en/of onroerende goederen aan, enerzijds één of meerdere personen en anderzijds aan de Vrienden van Zoutleeuw.

Dankzij de techniek van het duolegaat, zullen uw erfgenamen de erfenisrechten niet zelf betalen. Dat doet onze vzw, wat vooral voordelig is als u enkel verre verwanten hebt die bijgevolg veel successierechten moeten betalen (tot 65%).

Uw erfgenamen zullen zich dus zeker niet benadeeld voelen. Als erkende erfgoedvereniging betalen De Vrienden van Zoutleeuw voor het legaat dat wij ontvangen, slechts 8,8% erfenisrechten in het Vlaamse Gewest (12,5% in het Brussels Gewest en 7% in Wallonië).

Het onderstaande voorbeeld toont aan de hand van cijfers dat alle partijen voordeel hebben bij een duolegaat: u woont in het Vlaamse gewest, heeft geen kinderen en wenst € 25.000,00 na te laten aan uw neef. Hierna het verschil tussen een gewoon legaat en een duolegaat.

Gewoon legaat
uw neef overheid  Vrienden van Zoutleeuw
Legaat 25.000,00    
% erfenisrechten 45,0%    
erfenisrechten -11.250,00 11.250,00  
Netto ontvangst 13.750,00 11.250,00 0,00
     
Duolegaat
(1) uw neef overheid (2) Vrienden van Zoutleeuw
Legaat 15.000,00   10.000,00
% erfenisrechten op (1) 0,0%   45,0%
erfenisrechten op (1) 0,00 6.750,00 -6.750,00
% erfenisrechten op (2) 0,0%   8,8%
erfenisrechten op (2) 0,00 880,00 -880,00
totaal erfenisrechten 0,00 7.630,00 -7.630,00
Netto ontvangst 15.000,00 7.630,00 2.370,00

Uw neef ontvangt in dit voorbeeld via het duolegaat € 15.000,00 of € 1.450,00 méér dan via het gewone legaat.

De Vrienden van Zoutleeuw ontvangen € 2.370,00 die integraal aan een conservatie - of restauratieproject besteed worden in onze Sint-Leonarduskerk.

Erfrecht is een ingewikkelde materie. De erfenisrechten hangen van verschillende factoren zoals de graad van verwantschap en de regio waar u woont. Om geen enkele partij te benadelen raden wij u aan een notaris te raadplegen, die voor u de correcte berekeningen zal maken. Hij zal u het advies geven dat het beste overeenstemt met uw wensen.

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

9. Actualiteit

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Duolegaten