Vrijlegging originele picturale laag sacramentstoren (1550-1552)

Grondig onderzoek door de restaurateurs wees uit dat de originele 16de eeuwse picturale laag, die uit loodwit bestond, voor meer dan 80% op het sacramentshuis bewaard gebleven is. Een wijziging van de oorspronkelijke plannen, waarbij een overschildering van het kunstwerk was voorzien, drong zich dan ook op. Begin augustus 2007 pleegde een commissie van experten overleg over deze materie en adviseerde unaniem een nieuwe restauratiekoers: de plannen om het kunstwerk te overschilderen werden definitief opgeborgen en de overschildering vervangen door een vrijlegging van het originele loodwit, dat in de loop van de eeuwen lichtbeige is geworden. Een opsteker is tevens dat kan gereinigd worden met weinig agressieve producten, zodat schade bij de reiniging vrijwel uitgesloten is. Het lichtbeige geworden loodwit benadert trouwens de natuurlijke kleur van Avesnessteen, wat in het beste geval op die plaatsen waar het loodwit verdwenen is bij een niet al te groot contrast retouches overbodig maakt.

Vrijlegging van het originele loodwit is evenwel een monnikenwerk en betekent dan ook drie tot vier maanden langer werk voor de restaurateurs, wat concreet neerkomt op een meerkost van ongeveer € 85.000,00. Via de normale weg van subsidiering door de overheden, zou de restauratie  grote vertraging oplopen.

Via de gezamenlijke projectrekening van VCM (nu Forum voor Erfgoedverenigingen) en de Vrienden van Zoutleeuw werd er een privé-onderneming bereid gevonden een gift te storten.

Dankzij deze gift liep de restauratie geen grote vertraging op en sluit de restauratie van de sacramentstoren niet langer aan bij de 19de maar wel bij de 16de eeuw.

 

 

Copyright © - Guido Coningx / Ward Hendrickx

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

9. Actualiteit

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Fiscale aftrekbare giften restauraties Inventaris restauraties projectrekening → Sacramentstoren