Doopregister van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw (anno 1640 tot en met 1661)

Het originele register bevindt zich in het archief van de stad Zoutleeuw en is in relatief goede staat. Het register bevat 273 beschreven bladzijden die per twee beschreven bladzijden digitaal gefotografeerd werden in 138 TIF bestanden van gemiddeld 40 Megabyte of in het totaal 5,54 Gigabyte. De TIF bestanden zijn genummerd van 1 tot en met 138 in de actuele en tevens originele volgorde van de beschreven bladzijden in het register. De stad Zoutleeuw ontving een kopij van deze TIF bestanden op vrijdag 10 september 2010 op een externe harde schijf van de stad. De TIF bestanden werden door G. Coningx gecomprimeerd in één PDF bestand van 174 Megabyte, waarvan er een afdruk in de collectie van de Vrienden van Zoutleeuw bewaard wordt. De TIF bestanden worden niet ter beschikking gesteld, behalve voor wetenschappelijke doeleinden. Het PDF bestand wordt gratis (exclusief de drager en exclusief verzendkosten) ter beschikking gesteld aan alle leden van de Vrienden van Zoutleeuw. Niet leden betalen 5,00 voor het PDF bestand exclusief de drager en exclusief verzendkosten.

Dit parochieregister is een aanvulling op de twee parochieregisters bewaard in het Rijksarchief te Leuven:

  • register 1: bevat huwelijken periode 1640-1667
  • register 2: bevat dopen periode 1661-1667 en dopen, huwelijken en overlijdens van militairen periode 1667-1668.

 

 

 

 

 

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties Digitalisering lokale archieven à  archief stad Zoutleeuw