Citadel

De citadel van Zoutleeuw is een voornaam herkenningspunt in een landschappelijk waardevol en een, op initiatief van de Vrienden van Zoutleeuw, beschermd gebied. Het is een unieke combinatie van natuur en cultuur, op een kruispunt van het "stadslandschap" Zoutleeuw en het "natuurlandschap" de Kleine Gete.

In 2005 was het precies 300 jaar geleden dat Marlborough de citadel op de Fransen heroverde. Om dit niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, maar meer nog om dit waardevolle erfgoed onder de aandacht van alle geďnteresseerden te brengen, hebben de Vrienden van Zoutleeuw een aantal initiatieven genomen rond het thema: "De Spaanse citadel en de vesting Zoutleeuw in de 17de en de 18de eeuw".

  • Tentoonstelling: in het stadhuis op de Grote Markt te Zoutleeuw van 30 juli tot 30 september 2005 Er werden 91 stukken tentoongesteld, waaronder enkele unieke en uiterst zeldzame historische plannen en kaarten (zie catalogus in bijlage).

  • Maquette: de heren Roger Moria en José Vangeffelen maakten i.o.v. de Vrienden van Zoutleeuw een maquette. Deze maquette werd geschonken aan de stad Zoutleeuw en werd na de tentoonstelling opgesteld in de permanente tentoonstellingsruimte van het historisch stadhuis.

  • Historische studie: "De Spaanse citadel en de vesting Zoutleeuw in de 17de en de 18de eeuw" van de heer Roger Moria.

Sic est conservata ars Lewensis

Home

1.  Wie zijn wij?

2.  Doel van de vereniging

3.  Realisaties

4.  Collectie

5.  Vervreemde objecten

6.  Lid worden

7.  Contact

8.  Links

 

 

 

 

 

Copyright © - Guido Coningx

De Vrienden van Zoutleeuw v.z.w

Home Realisaties → Citadel